Ing. Marie Židů

Studijní poradenství, organizace studia: Studium v oblasti pedagogických věd - učitel, Studium pedagogiky pro učitele, Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatel