Německý jazyk A2 intenzivní (17 lekcí) - ONLINE, PÁ 8:30

Syllabus
Capacity of this course is currently full. However, you can still register to waiting list.
Code: CDV_107
Name: Německý jazyk A2 intenzivní (17 lekcí) - ONLINE, PÁ 8:30
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 34 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Tutorial
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Mgr. Jitka Pacltová
Supervisor: Mgr. Jitka Pacltová
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace v němčině jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností. Kurz je určen pro studenty na úrovni A2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Structure:

Kurz je rozdělen na 17 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Teaching aids: Studující mohou obdržet nakopírované studijní materiály. O případném používání učebnice se domluvíte na první vyučovací hodině s lektorem.
Date: 01.10.2021 - 20.02.2022
Venue: Liberec, Kurz se koná online prostřednictvím služby Google Meet. Účastníci kurzu včas obdrží odkaz a potřebné informace.
Timetable:
  • Friday: 08:30-10:00, Google Meet
Price: 2 500,00 CZK
Note:

Kurz intenzivní výuky (17 lekcí namísto 12).

Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz