Anglický jazyk B2/2-3 konverzace s rodilým mluvčím

Syllabus
Code: CDV_011
Name: Anglický jazyk B2/2-3 konverzace s rodilým mluvčím
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Mgr. Christopher Muffett
Supervisor: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni B1-B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích.

Structure:

1. semestr

 1. týden: Revision File 1A
 2. týden: Revision File 1B
 3. týden: Revision – Practical English File 1
 4. týden: File 2A – Spend or save – vocabulary
 5. týden: Reading – Are you a spender or a saver?
 6. týden Listening – Are you a spender or a saver?
 7. týden: Grammar – Present Perfect or Past Simple
 8. týden: Reading + speaking – The millionaire with a secret
 9. týden: File 2B – listening – Changing lives
 10. týden: Grammar – Present Perfect + for and since – Present Perfect Continuous
 11. týden: Reading – TV presenter´s Amazon challenge
 12. týden: Listening + vocabulary
 13. týden: File 1+2 Revise and Check – Revision test
 14. týden: Correction of the tests, Credits

2. semestr

 1. týden: Revision File 2A
 2. týden: Revision File 2B
 3. týden: File 3A – Race across London – Vocabulary and speaking
 4. týden: Reading and listening – Top gear challenge
 5. týden: Grammar – Comparatives and Superlatives
 6. týden: Listening – Which of these things are the most and the least dangerous
 7. týden: Stereotypes – reading and speaking
 8. týden: Grammar – Articles a/an, the and no article
 9. týden: Reading and listening – Commando
 10. týden: Speaking – Men and women
 11. týden: Practical English
 12. týden: Practical English – social English
 13. týden: Writing – an informal email
 14. týden: Revision of File 3,B – Credits
Teaching aids: Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden – English File Intermediate – third edition
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Wednesday: 12:30-14:00, P003
Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)
Note:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz