Italský jazyk A2/13-20

Syllabus
Code: CDV_014
Name: Italský jazyk A2/13-20
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Mgr. Zdenka Hořeňovská
Supervisor: doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Kurz naučí zájemce základům komunikačních, zejména řečových dovedností (tj. výslovnosti, porozumění mluveného textu, čtení, psaní, slovní zásobě a mluvnici v rozsahu uvedených lekcí).

Cílem je zvládnutí komunikace v jednoduchých situacích běžného života.

Structure:

1. semestr

 1. týden: L 13, Lo stile di vita. Kondicionál přítomný a minulý – tvoření.
 2. týden: L 13, Vivere in città o in campagna? Použití kondicionálu přítomného a minulého
 3. týden: L 14, In viaggio. Stupňování adjektiv a adverbií
 4. týden: L 14, Orari dei treni. Absolutní superlativ
 5. týden: L 14, Spiagge e mari italiani. Další předložky a členy - procvičení
 6. týden: L 15, Le pratiche burocratiche. Imperativ – tykání, vykání
 7. týden: L 15, Alla posta, in banca, all´ ufficio. Imperativ pomocných a modálních sloves
 8. týden: L 15, Il mio computer. Záporný imperativ. Zájmena nepřízvučná a imperativ
 9. týden: L 16, Dal medico. Konjunktiv přítomný - tvoření
 10. týden: L 16,Corpo umano.la salute. Konjunktiv přítomný a minulý - použití
 11. týden: L 16, Lo stile della vita e la salute. Dvojí rod substantiv.
 12. týden: R 4, Genitori e figli. Dělivý člen a jeho použití
 13. týden: R 4, L‘oroscopo. Procvičení učiva 15. – 16. lekce
 14. týden: L 13-16 Test, zápočet

2. semestr

 1. týden: L 17, Lo sport. Vztažná zájmena
 2. týden: L 17, Il mio sport preferito. Passivum - tvoření, použití
 3. týden: L 17, Gli sport invernali ed estivi. Gerundium- tvoření, použití
 4. týden: L 18, La città. Imperfetto del congiuntivo
 5. týden: L 18, Roma. Podmínkové souvětí 1.
 6. týden: L 18, Monumenti storici di Praga. Slovesa volerci, metterci
 7. týden: L 19, In un ristorante. Podmínková souvětí 2. a 3. typu 
 8. týden: L 19, La cucina italiana. Přehled podmínkových souvětí
 1. týden: L 19, Menú tipico italiano. Procvičení podmínkových souvětí
 2. týden: L 20, La vita politica. Souslednost časová - indikativy
 3. týden: L 20, La vita d´oggi. In giro per i negozi. Souslednost časová - konjunktivy
 4. týden: R 5, La breve storia. Číslovky řadové a označení století
 5. týden: R 5, L´unità d´Italia. Passato remoto - seznámení
 6. týden: L 17-20 Zkouška

 

Teaching aids: Učebnice současné italštiny Manuale di Italiano contemporaneo 1. díl a materiály připravené lektorkou.
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Thursday: 14:20-15:50, H38
Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)
Note:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz