Italský jazyk B1-B2/18-20

Syllabus
Code: CDV_015
Name: Italský jazyk B1-B2/18-20
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Mgr. Zdenka Hořeňovská
Supervisor: doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Kurz je zaměřen na rozvíjení aktivní slovní zásoby a rozvoj a upevnění gramatických znalostí.

Structure:

1. semestr

 1. týden: L 18, La città. Imperfektum konjunktivu
 2. týden: L 18, Roma. La storia, i monumenti. Podmínkové souvětí
 3. týden: L 18, In giro per Roma. Absolutní superlativ
 4. týden: L 18, Monumenti storici di Praga. Slovesa volerci, metterci
 5. týden: L 18, Firenze e Milano. Stupňování - komparativ
 6. týden: L 18, Venezia, Bologna, Napoli. Slovesa farcela e  andarsene
 7. týden: L 18, Le indicazioni per andare. I segni stradali.
 8. týden: L 18, La mia città preferita.    
 9. týden: L 19, In un ristorante. Podmínková souvětí 2. a 3. typu
 10. týden: L 19, La cucina italiana. Přehled podmínkových souvětí
 11. týden: L 19, Menù tipico italiano. Procvičení podmínkových souvětí
 12. týden: L 19, A cena fuori. Al bar. I pranzi trasferibili.
 13. týden: L 19, Le ricette italiane. Vztažná zájmena chi, cui, il quale, colui , coloro
 14. týden: L 18 - 19 Test

2. semestr

 1. týden: L R 5, La storia. Passato remoto- seznámení
 2. týden: L R 5, L´unità d´Italia. Passato remoto tvoření, použití
 3. týden: L R 5, La breve storia. Číslovky řadové a označení století. Chi fondò Roma
 4. týden: L R 5, Caterina de´ Medici.  
 5. týden: L 20, La vita politica. Souslednost časová - indikativy 
 6. týden: L 20, La vita d´oggi in Italia. Il tempo libero. Souslednost časová - konjunktivy        
 7. týden: L 20, La Mafia.
 8. týden: L 20, Made in Italy.
 9. týden: L 20, La moda italiana. Gli stilisti famosi.
 10. týden: L 20, In giro per i negozi. Tázací zájmena a výrazy
 11. týden: L 20, Il mondo della musica classica italiana.
 12. týden: L 20, Due tenori fenomeno. Perché amo l´opera.
 13. týden: L 20, Il cinema italiano. Gli attori e i registi famosi.
 14. týden: Závěrečná zkouška
Teaching aids: Učebnice současné italštiny Manuale di Italiano contemporaneo 1. díl, materiály dodané lektorkou (zejména z Nuovo progetto italiano 1 a 2 označené +)
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Monday: 14:20-15:50, H37
Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)
Note:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz