Německý jazyk A0/1-6

Syllabus
Code: CDV_016
Name: Německý jazyk A0/1-6
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Jaroslav Švíř
Supervisor: PaeDr. Irena Vlčková, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Cílem kurzu je vytvořit základy pro jazykovou kompetenci a sebevědomí při komunikaci v němčině na úrovni začátečníka A1. Důraz bude kladen na opakování, poslech a upevňování výslovnosti.

Structure:

1. semestr

 1. týden: Organizační záležitosti. Stanovení základní literatury a ostatních studijních materiálů a potřeb. Konverzační fráze. Germanismy v češtině. Základní pravidla podstatných jmen.
 2. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Osobní zájmena a vyjadřování podmětu v německé větě. Časování sloves být a mít.
 3. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Časování tzv. slabých sloves. Práce s texty. Slovní zásoba první lekce.
 4. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Pořádek slov ve větě oznamovací a tázací. Nepřímý pořádek slov ve větě.
 5. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Opakování probrané látky. Poslechové cvičení.
 6. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Rozšíření slovní zásoby v oblasti přídavných jmen. Práce s textem. Číslovky.
 7. týden: Výslovnost. Konverzační aktivity. Opakování probrané látky. Práce s textem.
 8. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Slovní zásoba druhé lekce. Čtení s porozuměním. Poslechové cvičení.
 9. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Pravidla psaní e-mailu v němčině. Členy určité, neurčité a nulové.
 10. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Procvičování členů. Slovní zásoba v oblasti rodiny + 3. lekce. Modální slovesa moct a smět.
 11. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Modální slovesa chtít a mít rád. Čtvrtý pád.
 12. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Modální slovesa muset a mít povinnost. Ukazovací zájmena dieser, diese, dieses.
 13. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Časování slovesa vědět a komplexní opakování všech modálních sloves.
 14. týden: Souhrnné opakování probrané látky – test – zápočet.

2. semestr

 1. týden: Komplexní opakování probraného učiva.
 2. týden: Konverzační aktivita. Rozbor úseku z filmu I. Neurčitý podmět man.
 3. týden: Opakování konverzačních frází. Procvičování neurčitého podmětu man. Rozbor úseku z filmu II.
 4. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu III. Slovní zásoba v oblasti restaurace a jídla.
 5. týden: Test. Slovesa s odlučitelnou předponou.
 6. týden: Rozbor úseku z filmu IV. Rčení. Poslech a čtení. Procvičování sloves s odlučitelnou předponou. Stupňování přídavných jmen.
 7. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu V. Časování silných sloves.
 8. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu VI. Procvičování časování silných sloves. Životopis.
 9. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu VII. Slovní zásoba z oblasti kultury. Silné skloňování podstatných jmen ve třetím pádě. Předložky se třetím pádem.
 10. týden: Opakování předchozí gramatiky. Rozbor úseku z filmu VIII. Slovní zásoba z oblasti svátků.
 11. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu IX. Slovní zásoba z oblasti zaměstnání. Silné skloňování podstatných jmen ve druhém a čtvrtém pádě.
 12. týden: Konverzační fráze. Rozbor úseku z filmu X. Přivlastňovací zájmena. Přídavné jméno v přísudku.
 13. týden: Opakování předchozí gramatiky. Zápor v němčině. Příprava na test.
 14. týden: Souhrnné opakování probrané látky – test – zkouška.
Teaching aids: Němčina pro jazykové školy NOVĚ 1 (nakladatelství Fraus)
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Tuesday: 14:20-15:50, H44
Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)
Note:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz