Anglický jazyk A2/6-7

Syllabus
Code: CDV_002
Name: Anglický jazyk A2/6-7
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Mgr. Martina Podhorná
Supervisor: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A1. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikaci v cizím jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky od prvního kontaktu s angličtinou.

Structure:

1. semestr

 1. týden: Opakování File 1 - 3
 2. týden: Opakování File 4
 3. týden: Opakování File 5
 4. týden: File 6A object pronouns me, you, him etc.
 5. týden: File 6A phone language
 6. týden: File 6B like + verb - ing
 7. týden: File 6B ordinal numbers, dates
 8. týden: File 6C revision: be or do?
 9. týden: File 6C music
 10. týden: extra practice of File 6A, 6B, 6C, practical English
 11. týden: Revise and Check
 12. týden: Souhrnné opakování File 1 - 6
 13. týden: písemný te
 14. týden: oprava testu, zápočty, zakončení semestru

2. semestr

 1. týden: Opakování File 1 - 5
 2. týden: Opakování File 6
 3. týden: File 7A – introduction to past simple
 4. týden: File 7A word formation
 5. týden: File 7B past simple – regular verbs
 6. týden: File 7B past time expressions
 7. týden: File 7B extra practice
 8. týden: File 7C past simple – irregular verbs
 9. týden: File 7C go, have, get
 10. týden: File 7C extra practice
 11. týden: Practical English – Directions, Asking the way
 12. týden: Souhrnné opakování File 1 - 7
 13. týden: písemný test
 14. týden: oprava testu, zápočty, zakončení semestru
Teaching aids: New English File Elementary – third edition (Student´s Book, Workbook)
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Monday: 16:00-17:30, H46
Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)
Note:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz