Španělský jazyk A0/1-4

Syllabus
Code: CDV_021
Name: Španělský jazyk A0/1-4
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Kateřina Blatoňová
Supervisor: doc. Mgr. Miroslav Valeš, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Vytvoření základu pro komunikaci na úrovni A1. Důraz bude kladen na poslech, výslovnost a praktické opakování. Během kurzu se také zaměříme na komunikaci ve specifických každodenních situacích.

Structure:

1. semestr

 1. týden: Seznámení s učebnicí, španělskou abecedou a výslovností
 2. týden: Lekce 0. - číslovky, Lekce 1. - osobní zájmena, představení se
 3. týden: Gramatika slovesa být a mluvit, tázací příslovce a zájmena
 4. týden: Tázací věty
 5. týden: Práce s textem, poslech
 6. týden: Opakování 1. lekce + slovní zásoba 2. lekce
 7. týden: Gramatika - podstatná jména
 8. týden: Gramatika – podstatná jména, sloveso mít
 9. týden: Přídavná jména, barvy
 10. týden: Časování pravidelných sloves
 11. týden: Opakování sloves
 12. týden: Práce s textem, poslech
 13. týden: Opakování 2. lekce
 14. týden: Závěrečný test, zápočty

2. semestr

 1. týden: Opakování 1. a 2. lekce, slovní zásoba 3. lekce
 2. týden: Časování nepravidelných sloves 1. část
 3. týden: Časování nepravidelných sloves 2. část
 4. týden: Gramatika sloves být, práce s textem a poslech
 5. týden: Zvratná slovesa
 6. týden: Práce s textem a poslech
 7. týden: Opakování 3. lekce + slovní zásoba 4. lekce
 8. týden: Tvoření ženského rodu
 9. týden: Použití členu s podstatnými jmény, povolání
 10. týden: Vykání
 11. týden: Číslovky nad 10, tázací zájmena
 12. týden: Práce s textem, poslech
 13. týden: Opakování 4. lekce
 14. týden: Závěrečný test, zápočty
Teaching aids: Aventura 1 - Španělština pro střední a jazykové školy - Brožová Kateřina, Peňaranda Ferrer Carlo
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)
Note:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz