Dějiny knižní kultury

Syllabus
Code: CDV_027
Name: Dějiny knižní kultury
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 6 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Colloquium
Lecturer: Václav Kříček
Supervisor: Václav Kříček
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Přednášky jsou koncipovány tak, aby účastníky kurzu seznámily s historickým vývojem knižní kultury od starověku až po moderní dobu. V úvodu kurzu budou nastíněny počátky písemnictví a s tím související zrod knihy a knihoven. Pokračující přednášky budou sledovat proměny jejich funkce v průběhu kulturně dějinného vývoje. Primární důraz bude kladen na knižní kulturu českých zemí a jejich okolí.

Kurz bude vyučován formou přednášek s prezentacemi. Posluchači budou mít možnost během přednášky vznášet dotazy a připomínky. Nedílnou součástí bude prezentování dobových dokumentů, které se nacházejí ve fondu liberecké knihovny.

Structure:

Témata:

 1. týden: ZROZENÍ KNIHY
  • vznik a vývoj písma
  • vývoj psacích látek
  • vývoj psacího materiálu
  • svitek a kniha
 1. týden: KNIHA VE STŘEDOVĚKU I.:
 • středověká knižní kultura (výroba a výzdoba knihy)
 • klášterní a církevní knihovny
 • knihy u panovnického dvora
 1. týden: KNIHA VE STŘEDOVĚKU II.:
 • knihy mezi šlechtou
 • knihy na středověkých univerzitách
 1. týden: KNIHA V DOBĚ RENESANCE:
  • zrození evropského knihtisku
  • renesanční knižní kultura (výroba a výzdoba knihy)
  • renesanční knihovny
 1. týden: KNIHA V DOBĚ BAROKA A ROKOKA:
 • barokní knižní kultura (výroba a výzdoba knihy)
 • barokní knihovny
 1. týden: KNIHA OD SKLONKU 18. STOLETÍ DO 20. STOLETÍ:
 • technologická proměna výroby knihy
 • vznik nakladatelství
 • masové rozšíření knihy
 • nové formy sdílení psaného textu na sklonku 20. století

Během přednášek budou prezentovány dokumenty z majetku liberecké knihovny.

Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Wednesday: 15:00-16:00, KVKLI
Price: 500,00 CZK (Increased price 1 000,00 CZK) (Reduced price 300,00 CZK)
Note:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz