Anglický jazyk A2/1-2

Syllabus
Code: CDV_003
Name: Anglický jazyk A2/1-2
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Mgr. Kamila Jech Koldinská
Supervisor: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A1-A2.

Structure:

1. semestr

 1. týden: Lekce 1: A, seznamování, čísla 1-20, zájmena
 2. týden: Lekce 1: A, dny v týdnu, sloveso být
 3. týden: Lekce 1: B, země, národnosti, sloveso být
 4. týden: Lekce 1: B, sloveso být, čísla 20-1000
 5. týden: Lekce 1: C, osobní informace, abeceda – spelling,
 6. týden: Lekce 1: C, přivlastňovací zájmena
 7. týden: Lekce 1: Opakování A-C, test
 8. týden: Lekce 1: D, třída, škola, běžné předměty
 9. týden: Lekce 1: D, člen neurčitý, množná čísla
 10. týden: Lekce 1: D, ukazovací zájmena
 11. týden: Lekce 1: Praktická angličtina – v letadle
  1. týden: Lekce 1: Psaní – formulář
  2. týden: Opakování Lekce 1
  14. týden: Opakování Lekce 1, závěrečný test – zápočet

2. semestr

 1. týden: Lekce 2: A, slovesné fráze
 2. týden: Lekce 2: A, nepravidelná množná čísla
 3. týden: Lekce 2: A, přítomný čas prostý – věta kladná
 4. týden: Lekce 2: B, slovesné fráze
 5. týden: Lekce 2: B, přítomný čas prostý – otázka
 6. týden: Lekce 2: B, přítomný čas prostý – věta záporná
 7. týden: Lekce 2: Opakování A-B, test
 8. týden: Lekce 2: C, zaměstnání, člen neurčitý
 9. týden: Lekce 2: D, rodina
 10. týden: Lekce 2: D, přivlastňovací -s
 11. týden: Lekce 2: Praktická angličtina – v hotelu
 12. týden: Lekce 2: Psaní – dopis
 13. týden: Opakování Lekce 2
 14. týden: Souhrnné opakování Lekce 1-2, závěrečný test – zápočet.

 

Teaching aids: New English File – Elementary (Student´s Book, Workbook)
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Thursday: 14:20-15:50, H47
Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)
Note:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz