Němečtí autoři z Liberecka do roku 1945 a Liberecko v české krásné literatuře 19. století

Syllabus
Code: CDV_033
Name: Němečtí autoři z Liberecka do roku 1945 a Liberecko v české krásné literatuře 19. století
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 12 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Colloquium
Lecturer: Mgr. Františka Dudková Párysová, Mgr. Marek Sekyra
Supervisor: Mgr. Marek Sekyra
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Cílem kurzu je seznámit studenty s autory krásné literatury, narozenými nebo působícími v Libereckém regionu. Zatímco česky psaná literatura bude spadat do období 19. století, německým autorům bude věnován širší prostor- od 2. poloviny 18. století do roku 1945. Jednotlivé přednášky jsou krom jazykového hlediska členěny i geograficky podle okresů Libereckého kraje. Důraz je kladen především na vnímání zdejšího kraje v očích těch, kteří zde měli domov, ve srovnání s autory pocházejícími z jiných lokalit.

Předmět bude vyučován formou přednášek seminárního charakteru, tedy s možností diskuzí, dotazů, připomínek, apod.  Kurz je určen pro neodborníky v daném oboru a bude veden populárně-naučnou formou. Zakončen bude literární vycházkou po Liberci, která povede přes místa spojená s životem či dílem autorů, kteří se v Liberci narodili, nebo zde působili.

Structure:

Témata:

 1. týden: Němečtí autoři z Liberce od 2. poloviny 18. století do roku 1945
  • autoři narození v Liberci
  • místa s autory spojená, rodné domy, místa působení, památky na autory
  • dílo libereckých autorů, ukázky v překladech (K. Baier, J. Vatter, W. Gärtner, R. Menzel, A. Klinger ad.)
  • související materiály obrazové, písemné (rukopisy, tisky), hudební apod.
 1. týden: Krkonoše v české krásné literatuře 1. poloviny 19. století
 • Krkonoše v literatuře národního obrození, preromantismu a romantismu
 • Krkonoše jako symbol v dílech českých autorů 1. poloviny 19. století (V. Thám, V. K. Klicpera ad.)
 • postava Krakonoše
 1. týden: Němečtí autoři z Jablonecka a Semilska od 2. poloviny 18. století do roku 1945
 • autoři narození na Jablonecku a Semilsku
 • místa s autory spojená, rodné domy, místa působení, památky na autory
 • dílo jizerskohorských autorů, ukázky v překladech (G. Leutelt, M. Kwaysser, M. Hübner ad.)
 • související materiály obrazové, písemné (rukopisy, tisky), hudební apod.
 1. týden: Českolipsko a Kokořínsko v české krásné literatuře 19. století
 • Českolipsko a Kokořínsko v literatuře národního obrození, preromantismu, romantismu, realismu ad.
 • srovnání děl preromantismu, romantismu a realismu, společné a rozdílné znaky
 • H. Mácha, předchůdci a pokračovatelé (J. J. Marek, B. Nebeský, V. Hálek ad.)
 1. týden: Němečtí autoři z Frýdlantska od 2. poloviny 18. století do roku 1945
 • autoři narození na Frýdlantsku
 • místa s autory spojená, rodné domy, místa působení, památky na autory
 • dílo frýdlantských autorů, ukázky v překladech (J. Bennesch, J. Kraus, H. Blumrich ad.)
 • související materiály obrazové, písemné (rukopisy, tisky), hudební apod.
 1. týden: Český ráj v české krásné literatuře 19. století
 • Český ráj v literatuře národního obrození, preromantismu, romantismu a realismu
 • Český ráj v tvorbě májovců, ruchovců a lumírovců (G. Pfleger Moravský, S. Čech, I. Geisslová, J. Vrchlický ad.)
 • Kaminský a Pojizeří
 1. týden: Němečtí autoři z Českolipska od 2. poloviny 18. století do roku 1945
 • autoři narození na Českolipsku
 • místa s autory spojená, rodné domy, místa působení, památky na autory
 • dílo frýdlantských autorů, ukázky v překladech (H. Salus, K. Kostka, E. Hansel, W. Lang ad.)
 • související materiály obrazové, písemné (rukopisy, tisky), hudební apod.
 1. týden: Liberecko v české krásné literatuře 19. století
 • Liberecko v literatuře realismu, májovců, ruchovců a lumírovců
 • čeští autoři v Liberci (J. Neruda, B. Němcová)
 • Podještědí K. Světlé a dalších autorů
 1. týden: Literární vycházka po Liberci
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Tuesday: 14:00-15:00, KVKLI
Price: 600,00 CZK (Increased price 900,00 CZK) (Reduced price 350,00 CZK)
Note:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz