Strečink a posilování 50+

Syllabus
Code: CDV_040
Name: Strečink a posilování 50+
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture and Tutorial
Mode of completion: Colloquium
Lecturer: Mgr. Eva Hložková
Supervisor: Mgr. Helena Rjabcová
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Komplexní cvičení, které Vás naučí lépe zacházet se svým tělem.

Structure:

Cviky jsou zaměřeny na správné návyky držení těla ve všech běžných denních aktivitách, jako je stoj, chůze, sed. Zařadíme cviky preventivní, cviky na odstranění bolestí zad i svalové dysbalance. Ochablé svaly budeme posilovat, zkrácené svaly protahovat, s využitím různých pomůcek (bossu, overbally, elastická lana, činky, posilovací gumy). Cílem je sebepoznání a dosažení spokojenosti s vlastním držením těla.

Teaching aids: Cvičení je bez i se sportovní obuví.
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Price: 1 000,00 CZK (Increased price 1 900,00 CZK) (Reduced price 550,00 CZK)
Note:
  • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
  • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
  • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz