Anglický jazyk A2-B1/9, 1

Syllabus

Registration ended

Probíhá: ZS 2022/2023 | Thursday: 10:40-12:10, H42 Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)

Annotation

Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A2-B1. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikace v cizím jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku.  Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky. V průběhu semestru budou pravidelně zařazovány aktivity ve formátu úrovňového testu A2-B1.

Teaching aids

OXENDEN C., LATHAM-KOENING CH. New English File – Elementary. OUP 2015. OXENDEN C., LATHAM-KOENING CH. New English File – Pre-intermediate, OUP.

Další informace

 • Supervisor: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lecturer: Mgr. Věra Bitljanová, M.Ed.
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 28
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, Budova H

Structure

1. semestr:

 1. týden: Úvod. Opakování. Konsolidační cvičení.
 2. týden: Opakování konverzačních témat A2 / 1 - 8
 3. týden: 9A Before we met. Práce s textem a poslech.
 4. týden: 9A gram.- přítomné perfektum, větný přízvuk, poslech, konverzace
 5. týden: 9B I’ver read the book, I’ve seen the film. Práce s textem. Nepravidelná slovesa.
 6. týden: 9B gram. Přít. perfektum a minulý čas prostý, poslech a diskuse – knihy x filmy
 7. týden: 9 Opakovací cvičení 1-9. Test 9. 
 8. týden: Hodnocení testu. Procvičování obtížných položek.
 9. týden: 1A Who is who? Informace o sobě, rodině, práci, budoucnosti , minulosti.
 10. týden: 1A Pořádek slov v otázkách, instrukce při výuce, poslech, konverzace, výslovnost
 11. týden: 1B Who knows you better? Sl. zásoba – rodina a přátelé, práce s textem
 12. týden: 1B přítomný čas prostý, poslech, výslovnost, konverzace – popis osoby
 13. týden: 1C At the Moulin Rouge, sl. zásoba – části těla, gr. – přít. čas průběhový
 14. týden: 1C poslech – v galerii, předložky (místa), konverzace – popis obrazu