Šlechtická kultura českých zemí v proměnách staletí

Syllabus
Code: CDV_042
Name: Šlechtická kultura českých zemí v proměnách staletí
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Colloquium
Lecturer: PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.
Supervisor: PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Kurz nahlíží na život šlechty z různých úhlů pohledu.

Structure:
 1. týden: ŠLECHTA – HISTORICKÉ TÉMA
  • zkušenost čtenářská: jak historici a historičky psali/píší o šlechtě
  • zkušenost badatelská: proč, kde a jak se bádá
 1. týden: ŠLECHTA ČESKÝCH ZEMÍ
 • vznik „české“ šlechty (teorie vzniku)
 • vnitřní členění (hierarchie) a právní důsledky
 • odlišení od nešlechticů (sociální specifika)
 • komunikace: jazyk, kontakty urozených od středověku do 20. století
 1. týden: ŠLECHTA A JEJÍ REPREZENTACE I:
  • přídomek, erb i erbovní pověst, erbovní galerie
  • rodové rezidence města i venkova: tvrze, hrady, zámky, vily, paláce; zahrady
  • vybavení sídel: nábytek, výtvarná díla, rodové památky, sbírky
 1. týden: ŠLECHTA A JEJÍ REPREZENTACE II:
 • oděv, móda urozených mužů i žen od gotiky po moderní dobu
 • slavnosti, ceremoniály: korunovace, holdovací cesty, svatby, pohřby
 • hudebníci a hudba světská i církevní, zámecká divadla
 1. týden: ŠLECHTA A JEJÍ REPREZENTACE III:
 • strava každodenní a sváteční, druhy pokrmů, hostiny
 • nádobí, stolování, služebnictvo v kuchyni i mimo ni
 1. týden: ŠLECHTA A JEJÍ POLITICKÁ KULTURA I:
 • rody domácí (původní) a cizí (nové)
 • moc duchovní: církev katolická i reformovaná
 • moc světská: úřady zemské a dvorské
 • vztah k panovníkovi
 1. týden: ŠLECHTA A JEJÍ POLITICKÁ KULTURA II:
 • kariéra: politická, diplomatická, vojenská a církevní
 • konflikty mezi panovníkem a šlechtou
 • střety mezi urozenci (souboje mečů i soudů)
 • „zlá“ vrchnost a venkovské „rebelie“ poddaných
 1. týden: ŠLECHTA A JEJÍ VZDĚLÁVÁNÍ:
 • domácí výchova i výuka
 • kavalírské cesty, cizí země, univerzity
 • intelektuální domácí zázemí: hradní a zámecké knihovny
 1. týden: ŠLECHTA A HOSPODAŘENÍ:
 • krajina její proměny zušlechťováním
 • velkostatek a formy podnikání
 • purkrabí, hejtmani, šafáři a další úředníci
 1. týden: ŠLECHTA A UMĚNÍ:
 • sběratelství, mecenášství
 • komemoriální památky: rodová pohřebiště
 • projevy zbožnosti: kláštery, kostely, kaple
 1. týden: ŠLECHTICKÉ RODY MIMOŘÁDNÉHO VÝZNAMU (příklady)
 2. týden: VÝZNAMNÍ UROZENCI (příklady)
 3. týden: ŠLECHTA V ČESKÉ HISTORII:
 • modernizace společnosti a proměny šlechtického života v 19. století
 • svět v převratech, šlechta v zániku: 20. století
 • svět bez šlechty (?) aneb Výhledy „za roh“
 1. týden: EXKURZE NA ŠLECHTICKÉ SÍDLO

(dle výběru posluchačů)

Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Monday: 12:30-14:00, F13
Price: 1 000,00 CZK (Increased price 1 900,00 CZK) (Reduced price 550,00 CZK)
Note:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz