Maturita z matiky pro seniory

Syllabus

Registration ended

Probíhá: ZS 2022/2023 | Wednesday: 12:30-14:00, H44 Price: 1 000,00 CZK (Increased price 1 900,00 CZK) (Reduced price 550,00 CZK)

Annotation

Připomenutí znalostí středoškolské matematiky v rozsahu potřebném pro maturitní zkoušku.

Maturita z matematiky je každoročně vydávána medii za hlavní strašidlo jarního období. Absolventi budou schopni ukázat vnoučatům, že není důvod se maturity z matematiky bát.

Metody výuky:

Kurz je koncipován tak, aby poskytl posluchačům základní orientaci v tématech maturitní zkoušky z matematiky tak, jak je praktikována v ČR v posledních letech. Současně představí i vybrané úlohy z historie maturity v Českých zemích. Budou prezentovány i ukázky maturitních úloh z okolních zemí (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko). 

Pro absolvování kurzu je postačující běžná znalost základů středoškolské matematiky. Výuka bude vedena ve stylu srozumitelném pro laickou veřejnost. Budeme si o maturitních příkladech nejen povídat, ale budeme si je i počítat.

Další informace

 • Supervisor: RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
 • Lecturer: RNDr. Libor Bednařík
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 14
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, Budova H

Structure

Témata:

 1. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, úprava výrazů, mocniny a odmocniny
 2. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, rovnice
 3. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, geometrie
 4. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, analytická geometrie
 5. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, plošné útvary
 6. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, tělesa
 7. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, procenta a úroky
 8. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, posloupnosti
 9. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, funkce
 10. týden: Ukázky a řešení úloh Česko, kombinatorika, statistika
 11. týden: Ukázky a řešení úloh Česko a Německo
 12. týden: Ukázky a řešení úloh Česko a Rakousko
 13. týden: Ukázky a řešení úloh Česko a Polsko
 14. týden: Ukázky a řešení úloh Česko a Slovensko