Německý jazyk A1/5-8

Syllabus

Registration ended

Probíhá: ZS 2022/2023 | Tuesday: 14:20-15:50, H44 Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)

Annotation

Cílem kurzu je vytvořit základy pro jazykovou kompetenci a sebevědomí při komunikaci v němčině na úrovni začátečníka A1. Důraz bude kladen na opakování, poslech a upevňování výslovnosti.

Teaching aids

Němčina pro jazykové školy NOVĚ 1 (nakladatelství Fraus)

Další informace

 • Supervisor: PaeDr. Irena Vlčková, Ph.D.
 • Lecturer: Mgr. Michaela Bartošová
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 14
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, Budova H

Structure

1. semestr:

 1. týden: Organizační záležitosti. Stanovení základní literatury a ostatních studijních materiálů a potřeb. Konverzační fráze. Opakování gramatiky 1. - 4. lekce.
 2. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Opakování gramatiky 1. - 4. lekce. Příprava slovní zásoby 5. lekce.
 3. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Časování tzv. silných sloves. Práce s texty. Procvičování slovní zásoby.
 4. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Rozkazovací způsob. Procvičování slovní zásoby.
 5. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Zápor kein. Poslechové cvičení.
 6. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Skloňování osobních zájmen. Práce s textem.
 7. týden: Výslovnost. Konverzační aktivity. Opakování probrané látky. Neurčité zájmeno man. Příprava slovní zásoby 6. lekce.
 8. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Procvičování slovní zásoby 6. lekce. Čtení s porozuměním. Poslechové cvičení.
 9. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami.
 10. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Procvičování slovní zásoby. Zvratná slovesa.
 11. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Souvětí souřadné. Slovní zásoba k tématu Vánoce.
 12. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Souvětí souřadné – procvičování. Práce s texty.
 13. týden: Výslovnost. Konverzační fráze. Opakování probrané látky.
 14. týden: Test – zápočet. Příprava slovní zásoby 7. lekce.