Habsburkové ZS

Syllabus

Registration ended

Probíhá: ZS 2022/2023 | Tuesday: 12:30-14:00, P201 Price: 1 000,00 CZK (Increased price 1 900,00 CZK) (Reduced price 550,00 CZK)

Annotation

Kurz je zaměřen na postižení klíčových událostí v dějinách habsburského rodu, jak v rámci evropských, tak českých dějin. Zaměřuje se především na genealogii a osobnostní charakteristiky vybraných členů rodu, jejich osudy začleňuje do  širšího historického kontextu. Pozornost je věnována kontextu s historií všedního dne i méně známým členům dynastie či odrazu habsburského vlivu na  Liberecku.

Vedle sekundárních zdrojů vychází část přednášek i z analýzy primárních pramenů. Pro  posluchače je připraven učební text shrnující klíčové údaje jednotlivých tematických oddílů.

Součástí výuky je v letním semestru exkurze Pražské paláce a Habsburkové, spojená s prohlídkou objektů Pražského hradu, Malé Strany (v kontextu obsahu kurzu) a Valdštejnského paláce.

Další informace

 • Supervisor: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
 • Lecturer: PaedDr. Jaroslava Šiftová
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 14
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, Budova P

Structure

1. semestr:

 1. týden: Původ rodu Habsburků, genealogie, heraldika, bibliografie
 2. týden: Vstup Habsburků do evropské politiky (Rudolf, Albrecht a jeho synové)
 3. týden: Spříznění císařské rodiny s významnými evropskými rody. Privilegium maius
 4. týden: Habsburkové a Lucemburkové. Albrechtinská a leopoldinská linie rodu
 5. týden: Albrecht II. Habsburský, Ladislav Pohrobek
 6. týden: Fridrichovo privilegium. Maxmilián I. Habsburský
 7. týden: Vznik španělské rodové větve. Filip I., Johana Šílená, Karel V.
 8. týden: Vznik rakouské rodové větve. Ferdinand I. Habsburský, linie rakouského rodu
 9. týden: Habsburští císaři v 16. století a jejich sňatková politika
 10. týden: Habsburkové na českém trůně v druhé polovině 16. století
 11. týden: Habsburkové a české království do bitvy na Bílé hoře
 12. týden: Habsburkové za třicetileté války, Leopold I.
 13. týden: Španělští Habsburkové na konci 16. a v 17. století
 14. týden: Habsburkové, Belgie a Nizozemí