Fotografie jako způsob sebevyjádření (Tvůrčí fotografie od základů po umělecký projev) ZS

Syllabus

Capacity of this course is currently full. However, you can still register to waiting list.

Registration ended

Probíhá: ZS 2022/2023 | Monday: 09:00-12:00, HP4 Price: 1 300,00 CZK (Increased price 2 200,00 CZK) (Reduced price 850,00 CZK)

Annotation

Během prvního semestru si posluchač osvojí základy ovládání fotoaparátu, kompozice a naučí se správně vnímat fotografický obraz. V druhém semestru si prohloubí znalosti v jednotlivých žánrech fotografie. Naučí se vnímat kontext a  historické souvislosti ve výtvarném umění a fotografie. Vytvoří svůj výtvarný soubor.

Other prerequsites

Účastníci kurzu musí mít na každou hodinu svůj digitální fotoaparát, nabité baterie, USB kabel pro stažení fotografií, návod k fotoaparátu. Kurz je primárně určen absolventům kurzu digitální fotografie s MgA. Pikousem, který probíhal v uplynulém roce.

Další informace

 • Supervisor: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.
 • Lecturer: MgA. Šimon Pikous
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 14
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, Budova H, učebna HP4.

Structure

Témata 1. a 2. semestru:

 • Základy fotografování s DSLR nebo jiným aparátem.

     Posluchači si zopakují základy práce s fotoaparátem, nastavení funkcí a procvičí si další odborné dovednosti.

 • Skladba fotografického obrazu

Účastníci si osvojí kompoziční principy. Pochopí základní skladbu fotografického obrazu. Jako dílčí úkol je přinést vlastní volný soubor minimálně 3 fotografií, které budou postaveny především na práci s barvou.

 • Dějiny fotografie

     Frekventanti se seznámí s vývojem fotografie s ohledem na důležité fotografické směry (piktorialismus, nová věcnost, avantgarda apod). Prohloubí si znalosti a budou se orientovat v tématu. Své znalosti mohou pak využívat při veškerém fotografickém dění.

 • Architektura

     Fotografování architektury je jednou ze základních fotografických disciplín, která má široké uplatnění jak v profesionální práci, tak v  amatérské tvorbě. Během přednášky bude účastníkům ukázáno a vysvětleno, jak správně fotografovat architekturu.

 • Krajinářská fotografie.

     Cílem přednášky a praktického workshopu je seznámit posluchače se všemi postupy a technikami, které lze uplatnit při tvorbě krajinářské fotografie.

 • Postupy a techniky analogové černobílé fotografie

     Během přednášky se proberou základní pojmy zpracování negativního a pozitivního obrazu. Prakticky si studenti vyzkouší založení exponovaného materiálu do vývojnic. Sami si vyvolají fotografii v temné komoře.

 • Užitá fotografie

     Užitá fotografie není pouze fotografie produktu, fashion, ale i fotografická disciplína, ve které se vyplatí využít veškerých technických znalostí, kompozice atd. Výuka bude klást důraz na technické zvládnutí zadání, ale i na estetický přesah. Během přednášky se studující podívá na řešení reklamní fotografie mistry oboru. Frekventant si osvojí základy práce se světlem. Pozná rozdíl mezi prací se stálým denním světlem, umělými a zábleskovými zdroji. Přednáška bude doplněna praktickým workshopem fotografování jídla.

Dílčí úkol:

Reprodukce fotografie – student si vybere dle své úvahy libovolnou fotografii (nebo obraz) „mistra“ a bude se snažit ho „zkopírovat“, parodovat, inspirovat se jím – dle vlastní úvahy. Odevzdávají se 2 fotografie

 • Inscenovaná fotografie

     V přednášce Inscenovaná fotografie se student seznámí s předními autory inscenované fotografie a současných fototendencí.

 • Krajinářská fotografie, landart

     Cílem přednášky a praktického workshopu je seznámit posluchače se všemi postupy a technikami, které lze uplatnit při tvorbě krajinářské fotografie.

 • Tvorba výstavního souboru

     Motto: Je hodně dobrých fotografů, ale málo z nich umí vybrat své fotografie.

Tvorba výtvarného souboru není předmět sám o sobě, je vlastně součástí všech předmětů. Formou konzultací si frekventanti osvojí zásady jak vybrat fotky například na výstavu. Jak se píše anotace, případně texty k výstavnímu souboru.

 • Výstupem je 5 fotografií volného výběru, které bude možno vystavit nebo jinak presentovat v rámci propagace U3V