Dějiny matematiky ZS

Syllabus
Code: CDV_050
Name: Dějiny matematiky ZS
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Colloquium
Mode of completion detail: Účast v průběžné soutěži řešení problémů.
Lecturer: RNDr. Libor Bednařík
Supervisor: RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Pro absolvování kurzu je postačující běžná znalost středoškolské matematiky. Výuka bude vedena ve stylu srozumitelném pro laickou veřejnost.

Úvod do dějin matematiky.

Kurz je koncipován tak, aby poskytl posluchačům základní orientaci v dějinách matematiky od starověku do současnosti. Cílem je uvádět do souvislosti vývoj matematiky se stavem a potřebami společnosti v konkrétní době. Současně budou představováni významní matematici a jejich klíčové výsledky.

Structure:

Témata:

 1. semestr
 1. týden: Prehistorie, Mezopotámie – klínopisné matematické tabulky
 2. týden: Egypt – Rhindův a Moskevský papyrus
 3. týden: Starověká Čína – Matematika v devíti knihách
 4. týden: Starověká Indie – Brahmova nauka
 5. týden: Starověké Řecko, 1. část – Tháles, Pythagoras, Hippasos
 6. týden: Starověké Řecko, 2. část – Zenon, Démokritos, Hippokrates, Hippias
 7. týden: Starověké Řecko, 3. část – Athénské období, Platón, Aristotelés
 8. týden: Starověké Řecko, 4. část – Alexandrijské období, Eukleidés
 9. týden: Starověké Řecko, 5. část – Archimédés, Appolónios, Eratosthenés
 10. týden: Starověké Řecko, 6. část – Hipparchos, Herón, Diofantos, Boëthius
 11. týden: Středověká Čína – Devět kapitol matematického umění
 12. týden: Středověká Indie – Mahávíra, Bháskara II
 13. týden: Středověké islámské státy, 1. část – algebra
 14. týden: Středověké islámské státy, 2. část – geometrie a goniometrie

 

Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Price: 1 000,00 CZK (Increased price 1 900,00 CZK) (Reduced price 550,00 CZK)
Note:

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz