Dějiny umění 4, 5 ZS

Syllabus
Code: CDV_051
Name: Dějiny umění 4, 5 ZS
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Lecturer: PaedDr. Zdena Hrdinová
Supervisor: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Úvod do evropských dějin umění.

Kurz je koncipován tak, aby poskytl posluchačům základní orientaci v počátcích umělecké tvorby člověka. Cílem je postihnout a zformulovat základní tendence vývoje evropské kultury.

 

Kurz je vhodný pro posluchače, kteří již absolvovali předcházející 4 semestry. Může se do něj ale přihlásit každý zájemce.

 

 

Structure:

4. semestr

 

 1. týden: Baroko v Nizozemí
 2. týden: Baroko v Anglii
 3. týden: Baroko v Německu a Rakousku
 4. týden: Baroko v Čechách – historický úvod, úvod do architektury
 5. týden: Barokní architekti v Čechách
 6. týden: Barokní sochařství v Čechách
 7. týden: Barokní sochařství na Moravě
 8. týden: Barokní malířství v Čechách
 9. týden: Barokní malířství na Moravě
 10. týden: Závěrečná fáze baroka – ROKOKO, architektura
 11. týden: ROKOKO v sochařství
 12. týden: ROKOKO – v malířství
 13. týden: ROKOKO – v užitém umění
 14. týden: Závěrečný test – shrnutí látky
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Tuesday: 16:10-17:40, H47
Price: 1 000,00 CZK (Increased price 1 900,00 CZK) (Reduced price 550,00 CZK)
Note:

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz