Anglický jazyk A2/9-10

Syllabus

Registration ended

Probíhá: LS 2022/2023 | Thursday: 14:20-15:50, H43 Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)

Annotation

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A2.

Teaching aids

New English File – Elementary Multipack B (SB+Worbook)

Další informace

 • Supervisor: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
 • Lecturer: Mgr. Kamila Jech Koldinská
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 14
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, Budova H

Structure

2. semestr:

 1. týden: Opakování lekce 9
 2. týden: Lekce 10: A, superlativy – přídavná jména
 3. týden: Lekce 10: A, místa a budovy – slovní zásoba
 4. týden: Lekce 10: A, popis míst – užití superlativů
 5. týden: Lekce 10: B, vyjádření budoucnosti - plány
 6. týden: Lekce 10: B, prázdniny, dovolená – slovní zásoba
 7. týden: Lekce 10: B, psaní – email – rezervace ubytování
 8. týden: Lekce 10: C, vyjádření budoucnosti - předpovědi
 9. týden: Lekce 10: C, slovesné fráze – slovní zásoba
 10. týden: Lekce 10: C, čtení a poslech – předpověď budoucnosti
 11. týden: Lekce 10: C, mluvení – předpovědi, písnička – Fortune Teller
 12. týden: Opakování lekce 9
 13. týden: Opakování lekce 10
 14. týden: Souhrnné opakování Lekce 9-10, závěrečný test – zápočet.