Dokumenty, které změnily svět

Syllabus
Code: CDV_053
Name: Dokumenty, které změnily svět
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 16 lesson hours
Form of study: Distance
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Colloquium
Lecturer: JUDr. Bc. Jan Podola, Ph.D.
Supervisor: JUDr. Eva Karhanová Horynová
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

V průběhu dějin byly vydány dokumenty, jejichž význam vysoce převyšuje ostatní. Na jejich základě docházelo a dochází k významným společenským změnám, často jsou produkty revolučních změn, které nahradily jeden společenský systém systémem jiným. Cílem kurzu je osvětlit pozadí vzniku jednotlivých dokumentů, jejich zasazení do širších historických souvislostí a samotný rozbor jejich obsahu.

Structure:

Témata:

 1. semestr
 1. týden: Chammurapiho zákoník
 2. týden: Reforma Servia Tullia
 3. týden: Leges barbarorum
 4. týden: Velká listina svobod
 5. týden: Ruská pravda
 6. týden: Prohlášení nezávislosti
 7. týden: Prohlášení práv člověka a občana
 8. týden: Habeas corpus act
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Wednesday: 14:20-15:50, on-line
Price: 500,00 CZK (Increased price 900,00 CZK) (Reduced price 350,00 CZK)
Note:

Vícesemestrový kurz. Tento kurz proběhne pouze on-line.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz