Epochy ZS

Syllabus
Code: CDV_055
Name: Epochy ZS
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Colloquium
Lecturer: Anna Habánová, M.A., Ph.D.
Supervisor: Anna Habánová, M.A., Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Kurz v rámci přednášek konaných v průběhu dvou semestrů nabídne přehled vývoje dějin umění zejména v evropském prostoru od středověku po současnost. Pozornost bude věnována jak ikonickým dílům dějin umění, tak pracím méně známým, které však viděno optikou místa a doby jejich vzniku mohou mít obdobný význam. České výtvarné umění bude zasazeno do kontextu evropského vývoje, ve 20. století potom i amerického. V případě zájmu mohou být jednotlivé okruhy rozvedeny do dalších kurzů. Pořadí jednotlivých přednášek se může změnit. Doporučená studijní literatura bude uvedena vždy s tématem.

Structure:

Témata:

1. semestr:

 1. týden: Úvod do problematiky dějin umění
 2. týden: Dědictví antiky a její obraz v Evropě nejen raného středověku
 3. týden: Románský sloh – Francie jako zdroj inspirace
 4. týden: Podoby románského umění v českých zemích
 5. týden: Italská gotika
 6. týden: Gotické umění a jeho podoby napříč třemi staletími
 7. týden: Proměna uměleckého díla a role jejího tvůrce a zadavatele a renesanci
 8. týden: Nové úlohy protestantského umění
 9. týden: Sběratelství
 10. týden: Vrcholná renesance a rané baroko v regionu
 11. týden: Baroko je dobou temna?
 12. týden: Barokní architekt a jeho úlohy
 13. týden: Krajina jako jeviště barokního zázraku
 14. týden: Rekapitulace
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Monday: 14:20-15:50, G306
Price: 1 000,00 CZK (Increased price 1 900,00 CZK) (Reduced price 550,00 CZK)
Note:

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz