Záhady a hlavolamy pro začátečníky LS

Syllabus

Registration ended

Probíhá: LS 2022/2023 | Tuesday: 08:50-10:20, EconLab Price: 1 000,00 CZK (Increased price 1 900,00 CZK) (Reduced price 550,00 CZK)

Annotation

Předmět je určen všem, kteří rádi luští různé křížovky, doplňovačky, sudoku, hádanky, rébusy atd. Nejsou vyžadovány žádné speciální dovednosti, mohou se zúčastnit i začátečníci. Úroveň a obtížnost bude přizpůsobena účastníkům kurzu. Jde především o zábavu. Cílem předmětu je zábavnou formou aktivizovat mozek a duševní kondici, posilovat paměťové schopnosti a trénovat logické myšlení, posilovat koncentraci na jakoukoli činnost. Frekventanti poznají i nové typy hříček. Ukázky úloh jsou k dispozici na stránkách U3V.

Při výuce se střídá kratší výkladová část s delší praktickou činností studentů, kde studenti trénují a řeší zadané úkoly. Navíc se mohou dobrovolně zapojit do  dlouhodobé soutěže, v níž samostatně řeší několik problémových úloh. Mají k  dispozici skripta s návody i vyřešenými příklady.

Teaching aids

Doporučená literatura: BITTNEROVÁ, D. Záhady a hlavolamy. Interní text U3V. Liberec: TU v Liberci, 2018. MOORE, G. 441 hádanek, rébusů a logických úloh. Praha: Euromedia Group, 2017. PELÁNEK, R. Šifry a hry s nimi. Portál, 2007. PELÁNEK, R. Jak to vyřešit? Portál, 2011. PELÁNEK, R. Hlavolamikon. Computer Press, 2014. https://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz

Další informace

 • Supervisor: RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
 • Lecturer: RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
 • Duration in hours: 28 lesson hours
 • Number of lessons: 14
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec

Structure

Témata:

2. semestr

 1. týden: Úvod do historie šifer, ukázky šifer, rébusy, logické hříčky.
 2. týden: Zahájení 2. část průběžné soutěže. Japonské hlavolamy - různé typy sudoku.
 3. týden: Japonské hlavolamy – history, hashi, nurikabe, sikaku a další.
 4. týden: Zakódované obrázky, malované křížovky – trojúhelníková políčka, barevné obrázky.
 5. týden: Šifry – abeceda, mřížka, šifrovací kotouč.
 6. týden: Šifry – hrátky s morseovkou.
 7. týden: Číselné křížovky
 8. týden: Křížovky – dokreslovky.
 9. týden: Hádanky – sloučenka, ráček, vsuvka, přesmyčka, skrývačka …
 10. týden: Logické úlohy.
 11. týden: Zajímavé starověké logické úlohy z Egypta, Mezopotámie, Řecka atd.
 12. týden: Sudoku – netradiční a složitější úlohy.
 13. týden: Zebry.
 14. týden: Vyhodnocení 2. části a celé soutěže, zápočty.
 1. y.

Note

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce