Liberecko v české krásné literatuře od roku 1945 do současnosti

Syllabus

Registration ended

Probíhá: LS 2022/2023 | Tuesday: 14:00-15:00, KVKLI Price: 600,00 CZK (Increased price 1 100,00 CZK) (Reduced price 350,00 CZK)

Annotation

Cílem kurzu je seznámit studenty s autory krásné literatury, narozenými nebo působícími v Libereckém regionu. Jednotlivé přednášky jsou krom jazykového hlediska členěny i geograficky podle okresů Libereckého kraje. Důraz je kladen především na vnímání zdejšího kraje v očích těch, kteří zde měli domov, ve srovnání s autory pocházejícími z jiných lokalit.

Metody výuky:

Předmět bude vyučován formou přednášek seminárního charakteru, tedy s možností diskuzí, dotazů, připomínek, apod.  Kurz je určen pro neodborníky v daném oboru a bude veden populárně-naučnou formou. Zakončen bude literární vycházkou po Liberci, která povede přes místa spojená s životem či dílem autorů, kteří se v Liberci narodili, nebo zde působili.

Další informace

 • Supervisor: doc. Dr. phil. habil. Pavel Novotný, Ph.D.
 • Lecturer: Mgr. Františka Dudková Párysová, Mgr. Marek Sekyra
 • Duration in hours: 16 lesson hours
 • Number of lessons: 8
 • Form of study: Full-time
 • Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
 • Venue: Liberec, Krajská vědecká knihovna v Liberci

Structure

Témata:

 1. týden: Liberecko v české literatuře 1945–1968
 2. týden Liberecko v české literatuře 1968–1989
 3. týden Liberecko v české literatuře od roku 1989 do současnosti
 4. týden Jára Cimrman a Liberecko
 5. týden Autoři z Liberecka 1945–1968
 6. týden Autoři z Liberecka 1968–1989
 7. týden Autoři z Liberecka od roku 1989 do současnosti
 8. týden Literární vycházka po Liberci