Záhady a hlavolamy pro začátečníky ZS

Syllabus
Code: CDV_062
Name: Záhady a hlavolamy pro začátečníky ZS
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Colloquium
Mode of completion detail: Účast v průběžné soutěži, řešení problémů.
Lecturer: RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
Supervisor: RNDr. Daniela Bittnerová, CSc.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Předmět je určen všem, kteří rádi luští různé křížovky, doplňovačky, sudoku, hádanky, rébusy atd. Nejsou vyžadovány žádné speciální dovednosti, mohou se zúčastnit i začátečníci. Úroveň a obtížnost bude přizpůsobena účastníkům kurzu. Jde především o zábavu. Cílem předmětu je zábavnou formou aktivizovat mozek a duševní kondici, posilovat paměťové schopnosti a trénovat logické myšlení, posilovat koncentraci na jakoukoli činnost. Frekventanti poznají i nové typy hříček. Ukázky úloh jsou k dispozici na stránkách U3V.

Při výuce se střídá kratší výkladová část s delší praktickou činností studentů, kde studenti trénují a řeší zadané úkoly. Navíc se mohou dobrovolně zapojit do  dlouhodobé soutěže, v níž samostatně řeší několik problémových úloh. Mají k  dispozici skripta s návody i vyřešenými příklady.

Structure:

Témata:

1. semestr

 1. týden: Úvod do historie řešení logických problémů, rébusy, logické řady a hříčky.
 2. týden: Zahájení 1. části průběžné soutěže. Japonské hlavolamy - různé typy sudoku.
 3. týden: Japonské hlavolamy - kakuro, killer.
 4. týden: Zakódované obrázky, malované křížovky.
 5. týden: Součty čísel, úlohy se zápalkami.
 6. týden: Japonské hlavolamy - hitory, kakurasu.
 7. týden: Logické úkoly - magnety, námořní bitva, miny.
 8. týden: Magické čtverce a další magické obrazce.
 9. týden: Křížovky – polodokreslovky.
 10. týden: Logické úkoly – domino, abeceda.
 11. týden: Logické úkoly - mrakodrapy, stany a stromy, mosty.
 12. týden: Lištovka, kris-kros.
 13. týden: Řešení jednoduchých logických úloh.
 14. týden: Vyhodnocení 1. části soutěže, zápočty.
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Price: 1 000,00 CZK (Increased price 1 900,00 CZK) (Reduced price 550,00 CZK)
Note:

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz