Základy počítačové gramotnosti ZS

Syllabus
Code: CDV_064
Name: Základy počítačové gramotnosti ZS
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Colloquium
Lecturer: Martin Zicha
Supervisor: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Tento kurz je určen pro začátečníky, kteří potřebují vysvětlit, ukázat a vyzkoušet si základní úkony s počítačem. Je také vhodný pro ty, kteří sice s počítačem již pracují, ale konají tak s pocitem, že ve znalostech mají mezery, které jim brání posunout se dál. Naučíme se, co je to počítač, jaké typy existují a v čem se liší. Budeme se učit běžnou počítačovou terminologii a základní ovládání počítače pomocí kombinace myši a klávesnice. Naučíme se orientovat v prostoru operačního systému Windows 10, ukládat data a pracovat se soubory a složkami. Vysvětlíme si, co je to internet, jak na něm hledat informace a budeme pracovat s elektronickou poštou.

Předmět je vyučován formou praktických seminářů, které probíhají přímo v počítačové učebně. Účastníci kurzu tak rovnou procvičují probírané učivo.  Skladba kurzu i přes danou osnovu umožňuje individuální přístup lektora a zodpovídání dotazů. 

Structure:

Témata:

1. semestr

  • Seznámení s počítačem. Jaké typy existují a jejich výhody a nevýhody.
  • Pochopení základní terminologie a slovíček spojených s každodenním používáním počítače.
  • Ovládání počítače pomocí kombinace myši a klávesnice.
  • Orientace a základní operace v operačním systému Windows 10.
  • Představení základních a doporučených programů v počítači a práce s nimi.
  • Základy zpracování textu v počítači pomocí programů na psaní MS Word, WordPad či LibreOffice.
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Price: 1 300,00 CZK (Increased price 2 200,00 CZK) (Reduced price 850,00 CZK)
Note:

Vícesemestrový kurz.

 

Na kurz je možné přinést vlastní přenosný počítač (notebook) a učit se tak přímo na něm.

  • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
  • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
  • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz