Mytologické základy naší současnosti

Syllabus
Code: CDV_065
Name: Mytologické základy naší současnosti
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Lecturer: PaedDr. Jaroslava Šiftová
Supervisor: doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Antropologický, historický, kunsthistorický a jazykový exkurz do mytologických systémů starověkých a raně středověkých národů a kultur. Kurz je koncipován tak, aby poskytl posluchačům základní orientaci v mytologických kořenech naší současnosti, zaměřuje se na sepětí mýtů s historickými skutečnostmi a na odraz mytologie ve výtvarném umění, architektuře i literatuře, v symbolice, jazyce, etice i tradicích naší společnosti, aktualizuje mytologický odkaz. Největší důraz klade na antickou mytologii, biblickou dějepravu a křesťanské legendy, v kontextu dnešního světa ale neopomíjí ani orientální, slovanské či germánské báje.

Součástí kurzu je tematická exkurze zaměřená na křesťanskou martyrologii a chrámový prostor.

Pro účastníky kurzu je připraven učební text shrnující základní údaje jednotlivých přednášek.

Structure:

Témata:

 1. semestr
 1. týden: Mytologie, její rysy, historie a mýty, vliv mytologie na kulturu a vývoj civilizací – úvod do tematiky
 2. týden: Úloha mýtu v prehistorii, starověké orientální mytologie, germánské mýty
 3. týden: Kosmologické mýty
 4. týden: Antická mytologie – původní starořecká božstva, mytologické bytosti
 5. týden: Antická mytologie – první generace olympských bohů
 6. týden: Antická mytologie – druhá generace olympských bohů
 7. týden: Antická mytologie – nižší božstva, latinské protějšky starořeckých bohů
 8. týden: Antičtí héroové
 9. týden: Advent a Vánoce – biblický základ, historické kořeny, tradice
 10. týden: Úvod do studia Bible (význam Bible, jazyk, složení)
 11. týden: Starozákonní příběhy a jejich odkaz dnešku (kniha Genesis, 1. část)
 12. týden: Starozákonní příběhy a jejich odkaz dnešku (kniha Genesis, 2. část)
 13. týden: Biblická kniha Exodus a současnost
 14. týden: Bible a starověký Izrael
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Thursday: 10:40-12:10, H42
Price: 1 000,00 CZK (Increased price 1 900,00 CZK) (Reduced price 550,00 CZK)
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz