Anglický jazyk B2, PO 16:10 H 47

Syllabus
Code: CDV_067
Name: Anglický jazyk B2, PO 16:10 H 47
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 24 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Tutorial
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Ing. Blanka Pokorná
Supervisor: Ing. Blanka Pokorná
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Other prerequsites: Požadovaná úroveň
Annotation:

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti účastníka kurzu na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na rozšíření znalostí v okruzích gramatiky v rozsahu všech anglických časů, soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů.

Structure:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Teaching aids: Studující obdrží nakopírované studijní materiály. O případném používání učebnice se domluvíte na první vyučovací hodině s lektorem.
Date: 11.10.2021 - 14.01.2022
Venue: Liberec, H 47
Timetable:
  • Monday: 16:10-17:40, H47
Price: 2 000,00 CZK
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz