Anglický jazyk B1, PO 14:20 G 301

Syllabus
Code: CDV_069
Name: Anglický jazyk B1, PO 14:20 G 301
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 24 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Tutorial
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Mgr. Bohdana Příhodová
Supervisor: Mgr. Bohdana Příhodová
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Cílem kurzu je upevnit schopnost komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikaci v anglickém jazyce.

Structure:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Date: 11.10.2021 - 14.01.2022
Venue: Liberec, G301
Timetable:
  • Monday: 14:20-15:50, G301
Price: 2 000,00 CZK
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz