Německý jazyk A1 (navazuje na loňský A0), ČT 14:20 H 41

Syllabus
Code: CDV_070
Name: Německý jazyk A1 (navazuje na loňský A0), ČT 14:20 H 41
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 24 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Tutorial
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Jaroslav Švíř
Supervisor: Jaroslav Švíř
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Cílem kurzu je vytvořit základy pro jazykovou kompetenci a sebevědomí při komunikaci v němčině na úrovni začátečníků A1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování, poslech a upevňování zvláště výslovnosti a dalších jazykových prostředků a dovedností. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v základních situacích.

Structure:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Teaching aids: Studující obdrží nakopírované studijní materiály. O případném používání učebnice se domluvíte na první vyučovací hodině s lektorem.
Date: 11.10.2021 - 14.01.2022
Venue: Liberec, H 41
Timetable:
  • Thursday: 14:20-15:50, H41
Price: 2 000,00 CZK
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz