Italský jazyk A0, ÚT 10:40 P 300

Syllabus
Code: CDV_071
Name: Italský jazyk A0, ÚT 10:40 P 300
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 24 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Tutorial
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Mgr. Zdenka Hořeňovská
Supervisor: Mgr. Zdenka Hořeňovská
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Cílem kurzu je vytvořit základy komunikačních, zejména řečových dovedností v italštině (tj. výslovnost, porozumění nenáročnému mluvenému textu, čtení, psaní, slovní zásoba a mluvnice v rozsahu uvedených lekcí) na úrovni začátečníků A0 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Structure:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Teaching aids: Studující obdrží nakopírované studijní materiály. O případném používání učebnice se domluvíte na první vyučovací hodině s lektorem.
Date: 11.10.2021 - 14.01.2022
Venue: Liberec, P 300
Timetable:
  • Tuesday: 10:50-12:20, P300
Price: 2 000,00 CZK
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz