Anglický jazyk B1-B2/5-6

Syllabus
Code: CDV_008
Name: Anglický jazyk B1-B2/5-6
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 28 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Lecture
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Ing. Blanka Pokorná
Supervisor: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni B1-B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz je určen pro středně pokročilé – studenty znalé frází z oboru seznamování, rodina, práce, denní program, v kavárně, v obchodě, atp. a schopné orientovat se v okruzích gramatiky v rozsahu: přítomný čas prostý, průběhový, minulý čas prostý, průběhový, předpřítomný čas prostý, průběhový, předminulý čas, formy budoucího času. Kurz se zaměřuje na prohloubení a upevnění těchto témat a dále rozvíjí komunikativní dovednosti studentů.

Structure:

1. semestr

 1. týden: Opakování Lekce 4
 2. týden: Opakování Lekce 5
 3. týden: Lekce 6A, trpný rod (všechny časy)
 4. týden: Lekce 6A, trpný rod (všechny časy)
 5. týden: Lekce 6A, kino – slovní zásoba
 6. týden: Lekce 6A, filmová recenze - čtení
 7. týden: Lekce 6A, filmová recenze - psaní
 8. týden: Lekce 6B, způsobová slovesa, čtení
 9. týden: Lekce 6B, způsobová slovesa - úvahy
 10. týden: Lekce 6B, tělo - popis
 11. týden: Lekce 6B, tělo, počítačová úprava fotografií - čtení
 12. týden: Test lekce 6
 13. týden: Souhrnné opakování lekcí 5. – 6.
 14. týden: Souhrnné opakování, závěrečný test – zápočet

2. semestr

 1. týden: Opakování učiva z předchozích lekcí
 2. týden: Lekce 7A, první podmínková věta
 3. týden: Lekce 7A, časové věty
 4. týden: Lekce 7A, podmínkové a časové věty
 5. týden: Lekce 7A, podmínkové a časové věty, vzdělávání
 6. týden: Lekce 7A, podmínkové a časové věty, aktivity
 7. týden: Lekce 7B, možnosti bydlení, ubytování na dovolené
 8. týden: Lekce 7B, ideální domov, druhá podmínková věta
 9. týden: Lekce 7B, druhá podmínková věta, bydlení
 10. týden: Lekce 7B, podmínkové věty, aktivity
 11. týden: Lekce 7, praktická angličtina – navrhování činností
 12. týden: Test lekce 7
 13. týden: Souhrnné opakování lekcí 6. a 7.
 14. týden: Závěrečné opakování, ústní zkouška
Teaching aids: English File Intermediate third edition (Student´s Book, Workbook)
Date: ZS 2021/2022
Venue: Liberec
Timetable:
 • Monday: 14:20-15:50, H38
Price: 1 800,00 CZK (Increased price 2 700,00 CZK) (Reduced price 1 100,00 CZK)
Note:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz