Ruský jazyk A0 - ONLINE, ČT 17:00

Syllabus
Code: CDV_089
Name: Ruský jazyk A0 - ONLINE, ČT 17:00
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 24 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Tutorial
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Mgr. Halka Jandová
Supervisor: Mgr. Halka Jandová
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Cílem kurzu je vytvořit základ pro komunikaci v ruštině. Bude kladen důraz na poslech, výslovnost, praktické opakování a vytvoření základní slovní zásoby. Kurz se zaměří také na základní komunikaci v každodenních situacích.

Structure:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Teaching aids: Studující obdrží nakopírované studijní materiály. O případném používání učebnice se domluvíte na první vyučovací hodině s lektorem.
Date: 11.10.2021 - 14.01.2022
Venue: Liberec, Kurz se koná online.
Timetable:
  • Thursday: 17:00-18:30, Kurz probíhá online.
Price: 2 000,00 CZK
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz