Anglický jazyk A2 - ONLINE, ST 16:00

Syllabus
Code: CDV_090
Name: Anglický jazyk A2 - ONLINE, ST 16:00
Department: Centre of Continuing Education
Duration in hours: 24 lesson hours
Form of study: Full-time
Mode of delivery: Tutorial
Mode of completion: Final exam
Lecturer: Martin Košek
Supervisor: Martin Košek
Minimum educational requirement: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Annotation:

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace v angličtině jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností. Kurz je určen pro studenty na úrovni A2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Structure:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Teaching aids: Studující obdrží nakopírované studijní materiály. O případném používání učebnice se domluvíte na první vyučovací hodině s lektorem.
Date: 11.10.2021 - 14.01.2022
Venue: Liberec, Kurz se koná online prostřednictvím služby Google Meet. Účastníci kurzu včas obdrží odkaz a potřebné informace.
Timetable:
  • Wednesday: 16:00-17:30, Kurz se koná v online prostředí.
Price: 2 000,00 CZK
Portal of Lifelong learning at TUL TUL info@tul.cz