Ing. Marie Židů

Konzultační hodiny:

Studijní poradenství, organizace studia: Studium v oblasti pedagogických věd - učitel, Studium pedagogiky pro učitele, Studium v oblasti pedagogických věd - vychovatel  

marie.zidu@tul.cz

+420 485 352 607