Anglický jazyk A1/3-5

Sylabus
Kód: CDV_001
Název: Anglický jazyk A1/3-5
Fakulta / ústav: Centrum dalšího vzdělávání
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Kamila Jech Koldinská
Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je vytvořit základy pro jazykovou kompetenci a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni začátečníků A1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování, poslech a upevňování zvláště výslovnost+ dalších jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v základních situacích.

Struktura:

1. semestr

 1. týden: Lekce 3 : A, jednotné a množné číslo podstatných jmen
 2. týden: Lekce 3: A, slovní zásoba – malé předměty
 3. týden: Lekce 3: A, obsah tašky, kapsy – procvičování slovní zásoby
 4. týden: Lekce 3: B, ukazovací zájmena
 5. týden: Lekce 3: B, slovní zásoba - suvenýry
 6. týden: Lekce 3: B, poslech + typické suvenýry
 7. týden: Lekce 3: Opakování 3A-3B – Praktická angličtina
 8. týden: Lekce 3: Opakování 3A-3B – Praktická angličtina
 9. týden: Lekce 4: A, přivlastňovací přídavná jména
 10. týden: Lekce 4: A, slovní zásoba – Lidé a rodina
 11. týden: Lekce 4: B, přídavná jména
 12. týden: Lekce 4: B, barvy a běžná přídavná jména
 13. týden: Lekce 4: B, Opakování Lekce 4
 14. týden: Opakování Lekce 3-4, závěrečný test – zápočet

2. semestr

 1. týden: Lekce 5: A, přítomný čas prostý – kladný tvar
 2. týden: Lekce 5: A, přítomný čas prostý – zápor
 3. týden: Lekce 5: A, jídlo – nová slovní zásoba
 4. týden: Lekce 5: A, pití – nová slovní zásoba
 5. týden: Lekce 5: A, typická jídla u nás a ve Velké Británii
 6. týden: Lekce 5: B, přítomný čas prostý – otázka
 7. týden: Lekce 5: B, slovesné fráze
 8. týden: Lekce 5: B, poslechové aktivity
 9. týden: Lekce 5: B, dotazník – otázky a odpovědi v přítomném čase prostém
 10. týden: Lekce 5: Praktická angličtina – vyjádření času
 11. týden: Lekce 5: Praktická angličtina – pocity
 12. týden: Lekce 5: Praktická angličtina – video + místa pro zábavu
 13. týden: Opakování Lekce 5
 14. týden: Souhrnné opakování Lekce 3-5, závěrečný test – zápočet.
Učební pomůcky a literatura: New English File – Beginner (Student´s Book+Worbook)
Termín konání: ZS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 14:20-15:50, H53
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz