Čeština pro cizince A1, ÚT 12:45 H 47

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: 11.10.2021 - 14.01.2022 | Úterý: 12:45-14:15, H45 Cena: 2 000,00 Kč

Charakteristika

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti účastníka kurzu na úrovni A1 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na soustavné opakování, poslech a upevňování zvláště výslovnosti a dalších jazykových prostředků. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v základních situacích.

Učební pomůcky a literatura

Studující obdrží nakopírované studijní materiály. O případném používání učebnice se domluvíte na první vyučovací hodině s lektorem.

Další informace

  • Garant: Mgr. Jana Závacká
  • Lektor: Mgr. Jana Závacká
  • Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
  • Forma vzdělávání: Prezenční
  • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Místo konání: Liberec, H 47

Struktura

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.