Německý jazyk A2 intenzivní (17 lekcí) - ONLINE, PÁ 8:30

Sylabus
Kapacita tohoto kurzu je v současné chvíli naplněna. Nicméně, stále se můžete přihlásit jako náhradník.
Kód: CDV_107
Název: Německý jazyk A2 intenzivní (17 lekcí) - ONLINE, PÁ 8:30
Rozsah předmětu: 34 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Jitka Pacltová
Garant: Mgr. Jitka Pacltová
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je rozvíjet schopnosti komunikovat a předávat informace v němčině jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností. Kurz je určen pro studenty na úrovni A2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Struktura:

Kurz je rozdělen na 17 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Učební pomůcky a literatura: Studující mohou obdržet nakopírované studijní materiály. O případném používání učebnice se domluvíte na první vyučovací hodině s lektorem.
Termín konání: 01.10.2021 - 20.02.2022
Místo konání: Liberec, Kurz se koná online prostřednictvím služby Google Meet. Účastníci kurzu včas obdrží odkaz a potřebné informace.
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Pátek: 08:30-10:00, Google Meet
Cena: 2 500,00 Kč
Poznámka:

Kurz intenzivní výuky (17 lekcí namísto 12).