Francouzský jazyk A2 - francouzsky s krátkými filmy a videoklipy

Sylabus

Registrace skončila

Probíhá: ZS 2021/2022 | Úterý: 14:20-15:50, H45 Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)

Charakteristika

Cílem kurzu je získat jazykové a komunikační základy ve francouzštině a vhled do kultury Francie a frankofonního světa. Na konci výuky dostanou studenti téma k samostatnému zpracování formou písemnou nebo ústní. Během týdne budou moci své práce poslat mailem k opravě.

Učební pomůcky a literatura

Každý student bude mít k dispozici pracovní sešit, který obdrží na 1. hodině.

Další informace

  • Garant: Mgr. Zuzana Pechová, Ph.D.
  • Lektor: Ing. Marcela Meidingerová
  • Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
  • Forma vzdělávání: Prezenční
  • Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Místo konání: Liberec

Struktura

1. semestr

Každý student bude mít k dispozici kopii pracovního sešitu « Mon séjour en France ». Ten bude obsahovat slovní zásobu, gramatiku a jazykové aktivity potřebné pro aktivní pobyt ve Francii a dostatek místa pro poznámky. Kurz připraví studenty na nejrůznější situace, které je mohou ve Francii potkat, jazykově je vybaví tak, aby v těchto situacích dokázali komunikovat. Výuka bude doplněna fotografiemi a video-dokumenty, které studentům přiblíží běžný život Francouzů

Leçon 1 :    Je cherche un camping, je m’installe dans un hôtel

Leçon 2 :    Je découvre une ville, je m’oriente sur un plan de la ville

Leçon 3 :    Je me déplace en ville, je voyage de ville en ville  

Leçon 4 :    Je visite un monument historique, un musée, une galerie 

Leçon 5 :    Je prends un café, je mange au restaurant

Leçon 6 :    Je vais au théâtre / au cinéma / au concert

Leçon 7 :    Je fais des magasins 

Leçon 8 :    J’ai perdu … On m’a volé …Je vais à la police

Leçon 9 :    Je me sens mal, je consulte un médecin

Leçon 10:  Je me fais des amis, je suis invité

Leçon 11 : Je participe à un festival culturel

Leçon 12 : Je découvre un site naturel

Leçon 13 : Je découvre la cuisine régionale

Leçon 14 : Závěrečný test

 

2. semestr

Studenti budou mít k dispozici kopie pracovního sešitu « Histoire de la Culture française  ». Seznámí se s kulturní historií Francie od prehistorie do dnešních dnů. Jednoduché jazykové aktivity budou zaměřené na vývoj umění, vědy a techniky, a na sociální pokrok Francie. Studenti získají jazykové prostředky a celkový přehled o francouzské kultuře. Navštíví-li Francii, budou dobře vybaveni pro komunikaci a porozumění této země. Výuka bude doplněna fotografiemi a video-dokumenty.

Leçon 1 :    L’histoire de la France, points communs avec celle de la Tchéquie 

Leçon 2 :    Les premiers temps - la préhistoire

Leçon 3 :    Au temps des gaulois

Leçon 4 :    L’époque médiévale

Leçon 5 :    La renaissance française

Leçon 6 :    Le grand siècle et le Roi-Soleil

Leçon 7 :    Le siècle des Lumières

Leçon 8 :    La Révolution française et Napoléon

Leçon 9 :    Le siècle des révolutions

Leçon 10 : La Belle époque

Leçon 11 : D’une guerre à l’autre

Leçon 12 : Les Trente Glorieuses

Leçon 13 : Vers le XXIe siècle

Leçon 14 : Quiz

Poznámka

  • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
  • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
  • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce