Čeština pro cizince se specializací na architekturu B2

Sylabus
Kód: CDV_156
Název: Čeština pro cizince se specializací na architekturu B2
Fakulta / ústav: Centrum dalšího vzdělávání
Rozsah předmětu: 24 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Cvičení
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Jana Závacká
Garant: Mgr. Jana Závacká
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti účastníka kurzu na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz bude kladen na rozšíření znalostí v okruzích gramatiky v rozsahu všech českých časů, soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností a postupný vývoj všech aspektů jazyka vzhledem k potřebám studentů.

Struktura:

Kurz je rozdělen na 12 vyučovacích lekcí po 90 minutách.

Učební pomůcky a literatura: Studující obdrží nakopírované studijní materiály. O případném používání učebnice se domluvíte na první vyučovací hodině s lektorem.
Termín konání: 11.10.2021 - 14.01.2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Čtvrtek: 14:30-16:00, H 44
Cena: 2 000,00 Kč
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz