3) Syndrom vyhoření a jeho prevence , PhDr. Procházková, 10.11.2021 9:00 - 10:30 ONLINE

Sylabus
Kód: CDV_169
Název: 3) Syndrom vyhoření a jeho prevence , PhDr. Procházková, 10.11.2021 9:00 - 10:30 ONLINE
Fakulta / ústav: Centrum dalšího vzdělávání
Rozsah předmětu: 2 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Distanční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Způsob ukončení - upřesnění: žádný
Lektor: PhDr. Jana Procházková
Garant: PhDr. Jana Procházková
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

PhDr. Procházková - registrovaná klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, VŠ pedagog, soudní znalec. V psychologické praxi od r.1974. Vedle zkušeností v klinické oblasti pracovala také řadu let v Poradně pro rodinu a mezilidské vztahy, na lince důvěry, v problematice náhradní rodinné péče, postupně také jako VŠ pedagog – na katedře psychologie PedF UK, HTF UK a dalších.

Syndrom vyhoření a jeho prevence  Syndrom vyhoření - burn out syndrom- nebo také označovaný odborníky jako syndrom vyhasnutí je v posledních letech často frekventovaným pojmem. Povědomost o tom, že  tento neduh  se týká hlavně lidí pracujících v tzv. pomáhajících profesích - zdravotníků, učitelů, sociálních pracovníků je již rozšířená i u nás. Málokdo si však uvědomuje, že plíživý charakter a přehlížení příznaků má leckdy za následek psychickou i somatickou devastaci jedince. Jak můžeme aktivně minimalizovat  toto nebezpečí, čeho si všímat dokud je ještě čas, je obsahem tohoto krátkého kurzu.
Struktura:

-

Termín konání: 10.11.2021 - 31.12.2021
Místo konání: Liberec, ONLINE
Cena: Zdarma
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz