4) Efektivní komunikace, PhDr. Procházková, 25.11.2021 9:30 - 11:00, ONLINE

Sylabus
Kód: CDV_170
Název: 4) Efektivní komunikace, PhDr. Procházková, 25.11.2021 9:30 - 11:00, ONLINE
Fakulta / ústav: Centrum dalšího vzdělávání
Rozsah předmětu: 2 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Distanční
Způsob výuky: Přednáška a cvičení
Způsob ukončení: Ústní zkouška
Způsob ukončení - upřesnění: žádný
Lektor: PhDr. Jana Procházková
Garant: PhDr. Jana Procházková
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední vzdělání
Anotace:

PhDr. Procházková - registrovaná klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, VŠ pedagog, soudní znalec. V psychologické praxi od r.1974. Vedle zkušeností v klinické oblasti pracovala také řadu let v Poradně pro rodinu a mezilidské vztahy, na lince důvěry, v problematice náhradní rodinné péče, postupně také jako VŠ pedagog – na katedře psychologie PedF UK, HTF UK a dalších.

  Efektivní komunikace  Komunikace mezi lidmi může přinášet uspokojení, ale také znamená často negativně prožívaný stres. Mezi základní zákonitosti patří, že nelze nekomunikovat. Aby naše komunikace byla skutečně efektivní, měli bychom znát a respektovat jistá pravidla. Obsahem kurzu je připomenutí podmínek efektivní komunikace i postupů, které komunikaci podporují, ale také těch, které rozvinutí a efektivní komunikaci brání.
Struktura:

-

Termín konání: 25.11.2021 - 31.12.2021
Místo konání: Liberec, ONLINE
Cena: Zdarma
Portál celoživotního vzdělávání TUL info@tul.cz