Úvod do digitální fotografie I.

Sylabus
Kód: CDV_193
Název: Úvod do digitální fotografie I.
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Způsob ukončení - upřesnění: Soubor 5 (max. 10) fotografií v papírové (format A5 - A4) a digitální podobě. Zpracované téma se hodnotí na poslední vyučovací hodině. Kurz je zakončen výstavou fotografií.
Lektor: Šimon Pikous
Garant: Šimon Pikous
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Další vstupní podmínky: Účast v kurzu je podmíněna základní znalostí práce s PC.
Anotace:

Kurz navazuje na zahajovací kurz Úvod do digitální fotografie. Poskytne rozšiřující informace k rozsáhlému tématu Krajiny, Panoramatické krajiny a Makrofotografie. Teoretická část poskytne informace o technickém vybavení a užití jednotlivých funkcí digitálního aparátu.  V praktické části si studenti osvojí základní pravidla pro vznik krajinářského snímku. Podrobný průběh jednotlivých seminářů se studenti dozvědí na první vyučovací hodině.

Účast v kurzu je podmíněna základní znalostí práce s PC. Student rozliší technické vybavení počítače (základní hardware – monitor, klávesnice, myš, základní jednotka) a programové vybavení počítače (software), pojmy kurzor, klik (stisk tlačítka myší), soubor, složka, podsložka, ikona, přípona, okno a ovládá práci se soubory (vytvoření, vymazání, přejmenování, kopírování, vložení).

Struktura:

Obsah:

 • Kompozice krajiny. Seznámení s dostupnou technikou.
 • Panoramatická fotografie. Kompozice.
 • Kompozice. Zaměření na práci s technickým vybavením.
 • Fotografování v exteriéru.
 • Grafické úpravy a organizace fotografií v programu Zoner Photo Studio.
 • Zaměření na práci s vlastním technickým vybavením.
 • Hodnocení snímků a rozbor chyb. Diskuze nad pořízenými snímky.
 • Archivace a úprava snímků. Příprava fotografie pro tisk.

Témata:

 • Krajina v průběhu ročních období.
 • Linie a odrazy v krajině.
 • Přírodniny.
 • Město a příroda – kontrast, harmonie.
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pondělí: 09:00-12:00, HP4
Cena: 1 300,00 Kč (Zvýšená sazba 2 200,00 Kč) (Snížená sazba 850,00 Kč)