Německý jazyk A2-B1/15, 1-2 2. sk.

Sylabus
Kód: CDV_195
Název: Německý jazyk A2-B1/15, 1-2 2. sk.
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Jitka Pacltová
Garant: PaeDr. Irena Vlčková, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Další vstupní podmínky: Kurz je určen absolventům kurzu A2 a zájemcům, kteří zvládají učivo uvedené učebnice do 14. lekce.
Anotace:

Každá lekce se skládá z úvodní konverzace, opakování probrané gramatiky, procvičování, vysvětlení nové gramatiky, nácviku správné výslovnosti, trénování slovní zásoby, četby, poslechu, sledování videí, …

Struktura:
 1. týden: Opakování předchozí gramatiky. Příprava slovní zásoby 1. Lekce (z nové knížky – zelené)
 2. týden: 1. lekce – konverzační okruh – „Warum ich Deutsch lerne“
 3. týden: 1. lekce – infinitiv s zu
 4. týden: 1. lekce – tvoření podstatných jmen skládáním
 5. týden: 1. lekce – poslechová cvičení, procvičování výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby. Příprava sl. zásoby 2. lekce
 6. týden: 1. lekce – konverzace k tématu „Warum ich Deutsch lerne“
 7. týden: 2. lekce – konverzační okruh „Eigenschaften“
 8. týden: 2. lekce – stupňování příslovcí
 9. týden: 2. lekce – stupňování přídavných jmen
 10. týden: 2. lekce – srovnávání přídavných jmen
 11. týden: 2. lekce – koncovky stupňovaných přídavných jmen
 12. týden: 2. lekce - poslechová cvičení, procvičování výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby. Opakování, příprava na test.
 13. týden: Souhrnné opakování probrané látky – test – zkouška
 14. týden: Jazyková exkurze
Učební pomůcky a literatura: Němčina pro jazykové školy NOVĚ 1, 2 (nakladatelství Fraus)
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pondělí: 14:10-15:40, H
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)