Anglický jazyk B1-B2/5-6

Sylabus
Kód: CDV_196
Název: Anglický jazyk B1-B2/5-6
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Ing. Blanka Pokorná
Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je dále rozvíjet jazykové dovednosti a sebevědomí při komunikaci v angličtině na úrovni B1-B2 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz je určen pro středně pokročilé – studenty znalé frází z oboru seznamování, rodina, práce, denní program, v kavárně, v obchodě, atp. a schopné orientovat se v okruzích gramatiky v rozsahu: přítomný čas prostý, průběhový, minulý čas prostý, průběhový, předpřítomný čas prostý, průběhový, předminulý čas, formy budoucího času. Kurz se zaměřuje na prohloubení a upevnění těchto témat a dále rozvíjí komunikativní dovednosti studentů.

Struktura:

1. semestr

 1. týden: Opakování Lekce 4
 2. týden: Opakování Lekce 5
 3. týden: Lekce 6A, trpný rod (všechny časy)
 4. týden: Lekce 6A, trpný rod (všechny časy)
 5. týden: Lekce 6A, kino – slovní zásoba
 6. týden: Lekce 6A, filmová recenze - čtení
 7. týden: Lekce 6A, filmová recenze - psaní
 8. týden: Lekce 6B, způsobová slovesa, čtení
 9. týden: Lekce 6B, způsobová slovesa - úvahy
 10. týden: Lekce 6B, tělo - popis
 11. týden: Lekce 6B, tělo, počítačová úprava fotografií - čtení
 12. týden: Test lekce 6
 13. týden: Souhrnné opakování lekcí 5. – 6.
 14. týden: Souhrnné opakování, závěrečný test – zápočet

2. semestr

 1. týden: Opakování učiva z předchozích lekcí
 2. týden: Lekce 7A, první podmínková věta
 3. týden: Lekce 7A, časové věty
 4. týden: Lekce 7A, podmínkové a časové věty
 5. týden: Lekce 7A, podmínkové a časové věty, vzdělávání
 6. týden: Lekce 7A, podmínkové a časové věty, aktivity
 7. týden: Lekce 7B, možnosti bydlení, ubytování na dovolené
 8. týden: Lekce 7B, ideální domov, druhá podmínková věta
 9. týden: Lekce 7B, druhá podmínková věta, bydlení
 10. týden: Lekce 7B, podmínkové věty, aktivity
 11. týden: Lekce 7, praktická angličtina – navrhování činností
 12. týden: Test lekce 7
 13. týden: Souhrnné opakování lekcí 6. a 7.
 14. týden: Závěrečné opakování, ústní zkouška
Učební pomůcky a literatura: English File Intermediate third edition (Student´s Book, Workbook)
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pondělí: 14:20-15:50, H34
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce