Anglický jazyk A2/6-7

Sylabus
Kód: CDV_199
Název: Anglický jazyk A2/6-7
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Závěrečný test
Lektor: Mgr. Martina Podhorná
Garant: Mgr. Šárka Hastrdlová, Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Cílem kurzu je vybudovat základy schopnosti komunikovat a předávat informace jednoduchým způsobem, plynule a správně. Studenti budou procvičovat základy jazyka v komunikativních aktivitách a cvičeních zaměřených na rozvoj všech jazykových dovedností (porozumění, mluvení, čtení a psaní) na úrovni A1. Témata výuky odpovídají potřebám studentů při základní komunikaci v cizím jazyce. Důraz bude kladen na soustavné opakování a upevňování jazykových prostředků a dovedností tak, aby se postupně budovalo sebevědomí a samostatnost při učení se jazyku. Zvláštní pozornost bude věnována porozumění a mluvení v běžných situacích, tak aby studenti byli schopni aktivně použít procvičované jazykové prostředky od prvního kontaktu s angličtinou.

Struktura:

2. semestr

 1. týden: Opakování File 1 - 5
 2. týden: Opakování File 6
 3. týden: File 7A – introduction to past simple
 4. týden: File 7A word formation
 5. týden: File 7B past simple – regular verbs
 6. týden: File 7B past time expressions
 7. týden: File 7B extra practice
 8. týden: File 7C past simple – irregular verbs
 9. týden: File 7C go, have, get
 10. týden: File 7C extra practice
 11. týden: Practical English – Directions, Asking the way
 12. týden: Souhrnné opakování File 1 - 7
 13. týden: písemný test
 14. týden: oprava testu, zápočty, zakončení semestru
Učební pomůcky a literatura: New English File Elementary – third edition (Student´s Book, Workbook)
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pondělí: 16:00-17:30, H
Cena: 1 800,00 Kč (Zvýšená sazba 2 700,00 Kč) (Snížená sazba 1 100,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce