Epochy LS

Sylabus
Kód: CDV_200
Název: Epochy LS
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Anna Habánová, M.A., Ph.D.
Garant: Anna Habánová, M.A., Ph.D.
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Kurz v rámci přednášek konaných v průběhu dvou semestrů nabídne přehled vývoje dějin umění zejména v evropském prostoru od středověku po současnost. Pozornost bude věnována jak ikonickým dílům dějin umění, tak pracím méně známým, které však viděno optikou místa a doby jejich vzniku mohou mít obdobný význam. České výtvarné umění bude zasazeno do kontextu evropského vývoje, ve 20. století potom i amerického. V případě zájmu mohou být jednotlivé okruhy rozvedeny do dalších kurzů. Pořadí jednotlivých přednášek se může změnit. Doporučená studijní literatura bude uvedena vždy s tématem.

Struktura:

Témata:

 1. týden: Úvod do semestru
 2. týden: Klasicismus jako oslava rozumu a obecných ideálů osvícenství
 3. týden: Existuje národní umění?
 4. týden: Moderna a její podoby
 5. týden: Kořeny moderní architektury
 6. týden: Výstava jako prostředník mezi umělcem a divákem
 7. týden: Avantgardy 1. poloviny 20. století
 8. týden: Masová kultura jako obraz umění 2. poloviny 20. století
 9. týden: Informel a nové umělecké formy
 10. týden: Architektura 2. poloviny 20. století
 11. týden: Rok 1968 a jeho obraz v českém výtvarném umění
 12. týden: Pohyblivý obraz a současný svět
 13. týden: Rekapitulace

 

Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Pondělí: 12:30-14:00, H52
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:

Vícesemestrový kurz.

 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce