"Bojarské republiky" na středověké Rusi

Sylabus
Kód: CDV_205
Název: "Bojarské republiky" na středověké Rusi
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Přednáška
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: PhDr. Pavel Smrž
Garant: PhDr. Pavel Smrž
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Veliký Novgorod a Pskov v severozápadním Rusku patří mezi nejstarší města na teritoriu dnešní evropské části Ruské federace. Jejich počátky sahají do 10. století a již od nejstarší doby měla zásadní význam v dějinách formujícího se ruského státu. V následujících dvou stoletích prošel zejména Veliký Novgorod bouřlivým vývojem, na jehož konci byl vznik specifického politického a správního uspořádání, které nemělo obdoby mezi ruskými knížectvími až na jednu výjimku, a tou byl právě Pskov. Specifickým rysem obou měst byla skutečnost, že všichni nejdůležitější představitelé města (kníže, arcibiskup, zástupci městské obce) byli do svých funkcí voleni a kdykoli mohli být sesazeni. Teoreticky se na jejich volbě mohl podílet každý svobodný obyvatel města, a to včetně žen, a dokonce i dětí. Zvláštnost tohoto systému se odrazila rovněž v moderní odborné literatuře, v níž se několikrát objevil termín „bojarské republiky.“ Obě města zažívala období vrcholného rozkvětu v průběhu 13.–15. století. Protože ležela nedaleko od hranic se středověkým Livonskem a měla dobré spojení s dalšími regiony podél východního pobřeží Baltského moře, byla hlavním zprostředkovatelem dálkového obchodu mezi severní a západní Evropou a ruskými zeměmi. Do Velikého Novgorodu a Pskova přijížděli němečtí (hanzovní) kupci se svým zbožím a dlouhodobě v nich pobývali. Vzájemné soužití Rusů a Němců na jedné straně přispívalo k navazování trvalejších pracovních a osobních kontaktů, ale současně nebylo ušetřeno sporů, které v některých případech končily krvavými střety. Avšak tyto konflikty nikdy nebyly důvodem k trvalému přerušení veškerých kontaktů. Soumrak „zlatého republikánského období“ nastal ve chvíli, kdy se na politické mapě východní Evropy razantně prosadila Moskva a bylo definitivně ukončeno připojením Velikého Novgorodu (1478) a Pskova (1510) k moskevskému velikému knížectví.

            Výuka se zaměří na sledování vývoje Velikého Novgorodu od sídla prvních ruských knížat (Rurika, Olega) až po prosazení volitelnosti knížat, arcibiskupů a představitelů městské obce. Nastíní procesy na středověké Rusi, které přispěly k tomuto vývoji, a průběh vymezování městské obce vůči knížecí moci v samotném Novgorodě. Seznámí posluchače s dějinami Pskova, jehož politický a správní systém nesl řadu shodných rysů s novgorodským uspořádáním, ale nikdy se nevyrovnal jeho úrovni. Rovněž poznají vybrané narativní prameny a prameny úřední povahy novgorodské, pskovské a hanzovní, resp. německé provenience, které jim umožní nahlédnout do všedního života obyvatel obou měst a jejich soužití se zahraničními návštěvníky.

Struktura:
 1. týden: Počátky Velikého Novgorodu a Pskova, doklady písemné a  archeologické
 2. týden: Novgorodské země, městské strany, konce a ulice
 3. týden: Novgorodský kníže
 4. týden: Novgorodský vladyka, biskup a arcibiskup
 5. týden: Novgorodské věče a zástupci městské obce
 6. týden: Pskov - kníže, duchovenstvo a zástupci městské obce
 7. týden: Veliký Novgorod a Pskov - vzájemné vztahy
 8. týden: Veliký Novgorod a Pskov - na hranici s Latiny
 9. týden: Německé dvory ve Velikém Novgorodě a „německý břeh“ v Pskově
 10. týden: Každodenní pracovní a mimopracovní soužití Němců a Rusů
 11. týden: Život ve Velikém Novgorodě v nápisech na březové kůře
 12. týden: Veliký Novgorod, Pskov a Moskva
 13. týden: Konec novgorodské a pskovské samostatnosti
 14. týden: Veliký Novgorod a Pskov ve zprávách cizinců
Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
 • Úterý: 10:40-12:10, H
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:
 • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
 • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
 • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce