Pohybové aktivity seniorů LS

Sylabus
Kód: CDV_208
Název: Pohybové aktivity seniorů LS
Rozsah předmětu: 28 vyučovacích hodin
Forma vzdělávání: Prezenční
Způsob výuky: Laboratoře
Způsob ukončení: Kolokvium
Lektor: Mgr. Helena Rjabcová
Garant: Mgr. Helena Rjabcová
Minimální požadované vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
Anotace:

Kurz je zaměřen na problematiku zdravého životního stylu, na pravidelnou pohybovou aktivitu bez ohledu na věk, na regeneraci a relaxaci.

Struktura:

Uskuteční se formou praktických cvičení, jejichž obsahem bude cvičení zaměřené na prevenci vertebrogenních potíží, kompenzační cvičení (cvičení protahovací, mobilizační a posilovací), cvičení relaxační a dechová.

Účastníci kurzu budou seznámeni s pohybovými sestavami pro domácí cvičení a s možnostmi používání netradičního náčiní při individuálním cvičení v domácím prostředí.

Termín konání: LS 2021/2022
Místo konání: Liberec
Pravidelné rozvrhové akce:
  • Úterý: 11:00-12:30, Tělocvična Harcov
Cena: 1 000,00 Kč (Zvýšená sazba 1 900,00 Kč) (Snížená sazba 550,00 Kč)
Poznámka:
  • Cena: platí pro seniory nad 65 let a pro mladší seniory, kteří pobírají starobní důchod (nutno doložit)
  • Zvýšená sazba: platí pro osoby starší 50 let, kteří ještě nepobírají starobní důchod a jsou v zaměstnání
  • Snížená sazba: platí pro bývalé nebo současné zaměstnance TUL, ZTP, ZTP/P a invalidní důchodce